Կարբիդի ծայրով անցքով կտրիչ

Կարբիդի ծայրով անցքով կտրիչ