Կարբիդի ծայրով գործիքի բիտ

Կարբիդի ծայրով գործիքի բիտ