Ուռուցիկ և գոգավոր ֆրեզերային կտրիչ

Ուռուցիկ և գոգավոր ֆրեզերային կտրիչ